ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 18:54
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ ސެމީފައިނަލް މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ ސެމީފައިނަލް މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް:ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ އާރކްއާއި އެއަޕޯރޓް
 
ފައިނަލް މެޗު ހޯމަދުވަހު ހަވީރު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އާރކްއާއި މޯލްޑިވްސް އެއަޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

އާރކް ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ސެމީފައިނަލްގައި މީޓިއޯސްއާ ވާދަކޮށް ހަ ވިކެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެެވެ. މީޓިއޯސްގެ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހެދުނީ 93 ލަނޑެވެ. ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއެވެ. އާރކުން ވަނީ 5.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެެގެން 99 ލަނޑު ހަދާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ޔަޤީންކޮށްފައެވެ. އާކް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ.

Advertisement

އެމްއޭސީއެލް ފައިނަަލުން ޖާގަހޯދީ ސެމީފައިނަލްގައި 89 ލަނޑުން ސުގަރ ކޯން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވިއިރު 189 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ސުގަރ ކޯންގެ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހެދުނީ 100 ލަނޑެވެ.

އާރކްއާއި އެމްއޭސީއެލް ވާދަކުރާ ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ ހޯމަދުވަހު ހަވީރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް