ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 15:41
ކާށި އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަނީ 12 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ކާށި އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަނީ 12 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން ކާށި ވިއްކަނީ ކިލޯއެއް 12 ރުފިޔާއަށް
 
އެސްޓީއޯއިން އަބަދަކު ކާށި އެތެރެއެއް ނުކުރާނެ

ކާށީގެ އަގު ބާޒާރުގައި ބޮޑުވެފައިވާތީ އެސްޓީއޯއިން ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކުރި ކާށި ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ކާށި ވިއްކަނީ ކިލޯއެއް 12 ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ.

ބާޒާރުގައި ކިލޯ ކިރައިގެން ކާށި ވަރަށް ނުވިއްކައެވެ. އާންމުކޮށް މިހާރު ކާށި ވިއްކަނީ ވަކިވަކިންނެވެ. މިހާރުގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު ކާއްޓެއްގެ އަގު އުޅެނީ 15 ރުފިޔާއާ 35 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގައެވެ. ނަމަވެސް، ވަކިވަކިން ކާށި ވިއްކަނީ މަދު ގޮޅިތަކެއްގައެވެ. އާންމުކޮށް މިހާރު ބާޒާރުގައި ކާށި ވިއްކަނީ ބަސްތާގައެެވެ.

މީގެ ކުރިން އެންމެ ބޮޑުވެގެން ވެސް 350 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ކާށި ބަސްތާއެއް މިހާރު ލިބެނީ 1600 ރުފިޔާއަށެވެ.

މަރކެޓަށް ކާށި ނެރުމަކީ އެސްޓީއޯއިން އަބަދު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކާށި އެތެރެކުރުމުގެ ވިސްނުން އެސްޓީއޯގެ ނެތްއިރު، ރާއްޖެފަދަ ގައުމަކަށް ބޭރު ގައުމަކުން ކާށި އެތެރެ ކުރުމަކީ ވަރަށް ދެރަމެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ރުއްގަސް އިންދާ އިތުރު ކުރުމަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އާންމުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ. ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިގެންދާ މިންވަރު ދިރާސާކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އަގުތައް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްކަތެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
14%
0%
29%
0%
0%
57%
ކޮމެންޓް