ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 09:11
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް:މީޓިއޯސް ދެވަނަ މޮޅު
 
ޕޮލިސް ދެ މެޗުންވެސް ބަލި

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގައި މީޓިއޯސް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މީޓިއޯސް ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލިސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް 37 ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި މީޓިއޯސް ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 122 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ޕޮލިސް ކްލަބަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 85 ލަނޑެވެ. ޕޮލިސް ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުންވެސް ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި ސުގަރ ކޯން ވަނީ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދާފައެވެ. މޮޅު ހޯދީ ހަ ލަނޑުން ވާރު ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ސުގަރ ކޯންއިން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިިއިރު 89 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ވާރަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 83 ލަނޑެވެ. ވާރު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް