ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 08:12
ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކްލަބްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް
ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކްލަބްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް
ރޮއިޓާސް
ެޗެލްސީ ފުޓުބޯޅަ ކުލަބް
ޗެލްސީގެ ސްޓޭމްފޯޑް ބްރިޖުގައި ބަންގި ގޮވައި ބޭއްވި ރޯދާ ވީއްލުމާއެކު ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލައިފި
 
ސްޓޭމްފޯޑް ބްރިޖުގައި ބޭއްވި ރޯދަ ވީއްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޗެރިޓީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޚާއްސަ ޖަމިއްޔާއަކާ ގުޅިގެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީން އެ ކުލަބުގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބަންގި ގޮވައި، ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

ސްޓޭމްފޯޑް ބްރިޖުގައި ބޭއްވި ރޯދަ ވީއްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޗެރިޓީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޚާއްސަ ޖަމިއްޔާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޯދަ ވީއްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މަޣްރިބި ނަމާދަށް ބަންގި ވެސް ގޮވުމަށްފަހު އެވެ. އަޑު ހަރުކޮށް އެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބަންގި ގޮވާފައި ވަނީ އިމާމް އިމްރާން އަބޫ ޙަސަން އެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުލަބެއްގެ ސްޓޭޑިއަމެއްގައި ރޯދަ ވީއްލުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރޯދަ ވީއްލުމަށް ފަހު އެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ވަނީ ޖަމާއަތުގައި މަޣްރިބި ނަމާދު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

އެ ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮތް ރޯދަ ވީއްލުމަށް ވަނީ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ދައުވަތު ދީގެން ބައިވެރިކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗެލްސީގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި، އާންމު ރައްޔިތުން އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ޗެލްސީން ވަނީ ކުރީގެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޕައުލް ކެނޯވީލް އަށް ދީފަ އެވެ. އެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ އެތަނަށް ޙާޟިރުވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ، ގިނަ ބަޔަކާ އެއްތަނަކުން އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ބައްދަލުވުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، އެއީ ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެފަދަ ކަންކަން އިތުރަށް ފެނިގެން ދިޔުން ކަމަށެވެ.

މި ރޯދަ ވީއްލުން އިންތިޒާމު ކުރި ޖަމިއްޔާ އިން އަންނަނީ އިތުރު އެހެން ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައި ވެސް އެކަން ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް