ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 12:21
ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލްގައި މާޓިނޭޒް ބޯޅަ ދުރައް އެއްލާލަނީ: މިކަން އައު ގަވާއިދުގައި މަނާކުރާނެ
ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލްގައި މާޓިނޭޒް ބޯޅަ ދުރައް އެއްލާލަނީ: މިކަން އައު ގަވާއިދުގައި މަނާކުރާނެ
ގޫގުލް
ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދު
މާޓިނޭޒްއާހުރެ ޕެނަލްޓީގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަނީ
 
ފީފާ ބޭނުންވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑުކުރަން

ޕެނަލްޓީ ޖަހާއިރު ކީޕަރުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ފުޓްބޯޅައިގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދު ތައްޔާރު ކުރާ މީހުން މިހާރު ނިންމަން އުޅެނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޕެނަލްޓީ ޖަހާއިރު ކީޕަރަށްވުރެ ޕެނަލްޓީ ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށެވެ.

މި ގޮތުން ޕެނަލްޓީ ޖެހުމުގެ ކުރިން ޕެނަލްޓީ ސްޕޮޓް ކީޕަރާއި އޭނާގެ ޓީމުން ހިސާރުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނާނެ އެވެ. އަދި ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދެ ދަނޑީގައި ތެޅުމާއި ހުރަސް ދަނޑީގައި އެލިގަތުމާއި ގޯލް ދާގަނޑާ ކުޅުން ފަދަ ކަންކަން ކީޕަރަކަށް މަނާކުރާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޯޅަ އަތަށް ނަގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހަންދާ ކުޅުންތެރިޔާއާ ދުރަށް އެއްލާލުން ފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވާނެ އެވެ. އައު ގަވާއިދުގައި އޮންނާނީ ކީޕަރު ބޯޅަ އަތަށް ނެގިނަމަވެސް ބޯޅަ ދޭން ޖެހޭނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހަންދާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ކަމަށެވެ. މި ގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކީޕަރު އެމެލިއާނޯ މާޓިނޭޒްގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އޭނާ އަށް މާގިނަ އެޑްވާންޓޭޖްތަކެއް ލިބުމެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން ޕެނަލްޓީ ޖަހަންދާއިރު ބޯޅަ އެމީހުންނާ ދުރަށް މާޓިނޭޒް ވަނީ އުކާފަ އެވެ. އަދި ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް "ޖެއްސުން" ކުރުމަށް ގޯލްތެރޭގައި އޭނާ އަމަލުކުރި ގޮތަކީ އިދިކޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް އިހްތިރާމް ނުކުރުން ކަމަށް ގަވާއިދު ދިރާސާކުރާ މީހުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

ގަތަރުގައި ޑިސެމްބަރު މަހު ނިމުނު ވޯލްޑްކަޕް އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކުރުމުގައި މާޓިނޭޒް ދިފާއުކުރި ޕެނަލްޓީތައް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
10%
31%
3%
38%
3%
14%
ކޮމެންޓް