ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 12:54
މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ބްރިޖު
މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 262 މީޓަރުގެ މަގެއް ހަދައި މަގު މާކު ކުރުމާއި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާ ހަވަލުކޮށްފައި ވަނީ 26 އޮކްޓޯބަރު 2021 ގައި

ގދ. މަޑަވެލި އަދި ހޯނޑެއްދޫ ގުޅާލުމުގެ ގޮތުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބްރިޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މަޑަވެލި ހޯނޑެއްދޫ ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެމްޓީސީސީއާ ހަވަލުކޮށްފައި ވަނީ 26 އޮކްޓޯބަރު 2021 ގައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި މިމަޝްރޫއުގެ ސައިޓް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފަށާފައިވާއިރު މަޑަވެއްޔާއި ހޯނޑެއްދޫ އަދި ދެ ފަޅުރަށުގެ ކޯޒްވޭއަށް ބޭނުންވާ މަގުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ގދ. މަޑަވެލި - ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވަނީ 12 ޑިސެމްބަރު 2022ގައެވެ.

84.17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ ހޯނޑެއްދުއާއި ކަންނިގިއްލާ އާއި ދެމެދުގައި އަޅާ ބްރިޖްގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑު އުސޫލުން، 10 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 260 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 262 މީޓަރުގެ މަގެއް ހަދައި މަގު މާކު ކުރުމާއި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ދެ ބްރިޖަށް ވާ ގޮތަށް 383 މީޓަރުގެ ދިގުމިނަށް ކޯޒްވޭ އަލުން ތަރައްގީކުރާނެއެވެ. ކޯޒްވޭގެ 2544 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސެގްމެންޓް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، 285 ސްޕަން ޕައިލް ހަރުކުރުމާއި، 4596 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ތާރު އެޅުމާއި، 1378 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، އެޕްރޯޗް ރޯޑުގެ 3144 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ސަބްބޭސް ހެދުމާއި ތާރު އެޅުމާއި، ރެއިލިންގ، މަގުބައްތި އަދި މަގުމަތީ ނިޝާން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އިން ބުނީ މި މަޝްރޫއަކީ މިހާރު ހަދާފައިވާ ކޯޒްވޭގެ ކަލްވާޓަރުތައް ބެދި އޮއިވަރު ބްލޮކުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ދެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށް ގިރުމާއި އުދައެރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުއެއް ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ފަށާފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިންވެސް މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ވަނީ އެ ކޯޒްވޭ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކަަނޑާލާފައެވެ. އެ މީހުން އެކަން ކުރީ އެ ކޯޒްވޭގެ ސަބަބުން ހޯޑެއްދޫގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ލޮނު އަރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ ރަށުގެ ބިމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި