ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 08:45
އުރީދޫ އިން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކޮމިއުނިޓީ ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ތެރެއިން
އުރީދޫ އިން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކޮމިއުނިޓީ ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ތެރެއިން
އުރީދޫ
އުރީދޫ
އުރީދޫއިން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު އާއްމުންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދެނީ
 
ފުރަތަމަ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނޭ
 
ފުރަތަމަ ރޯދަވީއްލުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ވަނީ ބާއްވާފައި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މި ރޯދަމަހު ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު އާއްމުންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ވަނީ"ކޮމިއުނިޓީ އިފްތާރު" ގެ ފުރަތަމަ ރޯދަވީއްލުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ބާއްވާފައިފައެވެ.

“ކޮމިއުނިޓީ އިފްތާރު” އަކީ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "ހަދިޔާ" ދިނުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން އުރީދޫން ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ. އެ ކުންފުނިން ނިންމާފައި ވަނީ މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވައި ދިނުމަށެވެ.

މި ރޯދަ ވީއްލުން އުރީދޫ އިން ބާއްވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޯދަ ވީއްލުން ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން އެ ރޯދަވީއްލުމުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ ރޯދަމަހަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ، މުޖުތަމައަށް ވީ ވަރަކުން އެހީތެރިވެ، ސޮދަގާތް ކުރުން ފަދަ އަޅުކަންތައްތައް އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ މަހަކަށް ވާއިރު، އެއީ އެ ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި މިސާލު ދައްކައި، އެ ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ "ހަދިޔާ" ތީމްގެ ދަށުން އުރީދޫން ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް އިފްތާރް ޕެކް ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް ހަމަޖައްސައި ދީފައެވެ.

މިއީ އުރީދޫން މިޝަން ފޯރ މައިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
60%
20%
20%
ކޮމެންޓް