ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 12:15
ނައިފަރުގައި މިއަހަރު އިމާމުވެ ތަރާވީސް ކުރާ ދެ ކުދިން
ނައިފަރުގައި މިއަހަރު އިމާމުވެ ތަރާވީސް ކުރާ ދެ ކުދިން
ނައިފަރު ކައުންސިލް
ނައިފަރު
މިއަހަރު ނައިފަރުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީސް ކުރާނީ ކުޑަ ދެކުދިން
 
މިއަހަރު ނައިފަރުގައި އިމާމުވެ ދަމުނަމާދު ކުރާނީ ވެސް ކުޑަކުދިން
 
މިއީ އެ ރަށު މަދުރަސަތުލް އިފްތިތާހުގެ ގްރޭޑް 8 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ދެ ކުދިން
 
މިފަހަރު ނައިފަރުގެ މަސްޖިދުއްތަޤުވާގައި އިމާމުވެ ތަރާވީސް ކުރާނީ އަބްދުﷲ ހަޔާން ހަމީދު އާއި އާސިރު އާރިފު ޔޫސުފް

މި ރޯދަ މަހު، ޅ. ނައިފަރުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީސް ކުރުމުގައި އެ ރަށުގެ ކުޑަ ދެ ކުދިން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއީ ކުޑަކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރު އެ ރަށުގެ މަސްޖިދުއްތަޤުވާގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރާ ދެ ކުދިންނަކީ ވެސް ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީސް ކުރާނެ ކުދިން ކަމަށާއި އެ ދެކުދިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އިމާމުވެ ދަމުނަމާދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަހަރު ނައިފަރުގެ މަސްޖިދުއްތަޤުވާގައި އިމާމުވެ ތަރާވީސް ކުރާނީ އެ ރަށު މަދުރަސަތުލް އިފްތިތާހުގެ ގްރޭޑް 8 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަބްދުﷲ ހަޔާން ހަމީދު އާއި އާސިރު އާރިފު ޔޫސުފްއެވެ.

މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދި އިރު ބެލީ ރަށުން ބޭރުން މީހުން ނުގެނެސް ރަށުން އެކަން ކުރާނެ މީހުން ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ސްކޫލް ކުދިންގެ ކެޓަގަރީއެއް ހިމެނޭހެން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލި ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތުގައި ހަޔާން އާއި އާސިރު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެ ކުދިންނާ މަޝްވަރާކޮށް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެ ކުދިންވެސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ދެ ކުދިންނަށް އެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހަޔާން އާއި އާސިރަކީ ނައިފަރުގައި އަމިއްލަ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ އައްޝެއިޚް އަލްހާފިޒް އަހުމަދު ނާޒިލް ހިންގަމުންގެންދަވާ ހިފްޒު ކްލާހެއްގައި ތަމްރީންވަމުން އަންނަ ދެ ދަރިވަރުންވެސްމެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިންނަށް ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީސް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަޔާން އާއި އާސިރަކީ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ވަނަތަނައް ވެސް ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންތަކެކެވެ.

މިއަހަރު ނައިފަރުގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރާނީ އެ ރަށުގެ މީހުންނެވެ. އަދި އިމާމުވެ ދަމުނަމާދު ކުރާނީ އެ ރަށުގެ ހިފްޒު ކުލާހުގެ ކުދިންނެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް ހަތް ކުއްޖަކު ތަމްރީން ކުރަމުންދާ ކަމަށް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރަށުގައި ހާފިޒުން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ހިފްޒު ކްލާސް ހިންގަމުން އަންނަ ނާޒިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
75%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް