ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 16:52
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރައީސް އޮފީސް
އާޒިމް
އާޒިމް ޖޭޕީ ދަފްތަރުގައި ނެތް، ސުވާލުކުރުމުން ވިދާޅުވީ ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވާހާ ހިނދަކު މަގާމުގައި ހުންނަވާނެކަމަށް
 
ޖޭޕިން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައި
 
އާޒިމް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
 
އާޒިމް ޖޭޕީން ވަކިވާން އުޅޭކަމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ނެތްކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ އެޕާޓީން ވަކިވަމުންނެވެ. މިގޮތުން އާޒިމްވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވާން އުޅޭކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތުލިބިފައެވެ.

Advertisement

އެކި ގޮތްގޮތަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އެމްވީން ބެލި ބެލުމުން އާޒިމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ނެތްކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އެމްވީން އާޒިމްއާ ސުވަލުކޮށްލުމުން ވިދާޅުވީ އޭނާ އެމަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތްތަކާއިމެދު ރައީސް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާހާ ހިނދަކު އެ މަގާމުގައި ހުންނަވާނެ ކަމަށާއި، ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ މަގާމުން ވަކިވާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޭޕީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ކޯލިޝަން އެކުލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންނަށް ދައުވަތު ފޮނުއްވާފައިވަނިކޮށެވެ. ޖޭޕީއަކީ މިހާރު ސަރުކާރު ޕާޓްނަރެކެވެ. އަދި މިމަހުގެ 16 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖޭޕީގެ ފަރާތުން، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
20%
20%
0%
0%
0%
60%
ކޮމެންޓް
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 14:23
ހުންމާދު
ސާބަހޭ އާޒިމް. ތީ ގައުމަށް ހެޔޮ އެދޭ ދަރިންނަކީ.
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ