ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 07:12
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ސެނަހިޔާއަށް ތަކެތި ހަވާލު ކުރުން
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ސެނަހިޔާއަށް ތަކެތި ހަވާލު ކުރުން
އިންޑިއާ އިން މޯލްޑިވްސް
އިންޑިއާއިން ސެނަހިޔާއަށް ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުން
އިންޑިއާއިން ސެނަހިޔާއަށް މެޑިކަލް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި
 
އެކްސްރޭ މެޝިނާއި އީސީޖީ ހަދާ މެޝިނަކާއި އީއީޖީ ހަދާ މެޝިނަކާއި އަލްޓްރާ ސައުންޑް މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކުރި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް މެޑިކަލް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މެޑިކަލް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގިރިދަރް އަރަމާނޭ ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިތަކެއްޗާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއެވެ.

އެ ޤައުމުން ހަދިޔާކުރި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެކްސްރޭ މެޝިނާއި އީސީޖީ ހަދާ މެޝިނަކާއި އީއީޖީ ހަދާ މެޝިނަކާއި އަލްޓްރާ ސައުންޑް މެޝިނެއް ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް އެހީވާނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ބާއްވަމުން އަންނަ ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން ޑަޔޮލުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މިއީ ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން ޑަޔަލޮގުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަތަރު ވަނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް