ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 15:52
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހޯދަމުންދާ މީހާ
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހޯދަމުންދާ މީހާ
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދުން
ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ
 
ހޯދަމުންދަނީ ޝޮހެދް އުއްލާ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއް
 
މިއީ މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި، ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ބިދޭސީ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި, ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ 33 އަހަރުގެ ޝޮހެދް އުއްލާއެވެ.

މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 9792039ށް ގުޅައި ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް