ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 12:10
ރަޝިޔާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު: އޭޝިޔާގެ މެންބަރޝިޕް ހޯދަން ވަނީ އެދިފައި
ރަޝިޔާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު: އޭޝިޔާގެ މެންބަރޝިޕް ހޯދަން ވަނީ އެދިފައި
ގޫގުލް
ރަޝިޔާ
އޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގައި ރަޝިޔާ ވާދަކުރަނީ
 
އޭއެފްސީގައި ބައިވެރިވާން ރަޝިޔާ އެދިފައިވިޔަސް އޭއެފްސީން ޖަވާބެއްނުދޭ

ޔުކްރެއިނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ފީފާ އާއި ޔޫއޭފާއިން ރަޝިޔާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާތީވެ އެ ގައުމުން އޭޝިޔާގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މި ގޮތުން ރަޝިޔާއިން ވަނީ މާދަމާ ފަށާ ސާފް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. މިއީ އޭޝިޔާގެ މުބާރާތުގައި ރަޝިޔާ ބައިވެރިވުމުގެ ފެށުމެއް ކަމަށްވެ އެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ އޭއެފްސީ އާއި ފީފާ ވެސް ބަލައިގަންނަ މުބާރާތެއްނޫނެވެ.

ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ނުކުޅެވޭތީވެ އޭޝިޔާގެ ރަސްމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ވަނީ އޭއެފްސީގައި އެދިފަ އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ޔޫރަޕް ދޫކޮށް އޭޝިޔާގެ މެންބަރުކަން ހޯދަން ވެސް އެ ގައުމު އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ. ނަމަވެސް އޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމާއަތުން މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ޖޫން މަހު ބާއްވާ ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ވެސް ރަޝިޔާއަށް ވަނީ ދައުވަތުދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް