ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 20:04
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރާއި މިއުޒިކު ޝޯ ބާއްވަނީ
 
މި ދެ ހަރަކާތް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން

މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްއާ ގުޅުވައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި މިއުޒިކު ޝޯވ އެއް ބާއްވަން ނިންމައި އެހަރަކާތް ފަށައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހޮނިހިރު އަދި އާދީއްތަ ދުވަހު މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި ކަމަށެވެ. ސްޕޯޓްސް އެވޯޑާ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އަށް ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ. އެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ގިނަ ކުދިންތަކެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އާދީއްތަ ދުވަހު ވެސް ހަމަ އެ ވަގުތު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އެކި ކުޅިވަރުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި، ސިފައިން ގެ އިތުރުން އެމްއޭސީއެލްގެ ހާއްސަ ސްޓޯލްތަކެއް ވެސް މި ހަވީރުގައި ހުންނާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑާ ގުޅިގެން ބާއްވާ މިއުޒިކް ޝޯވ ވެސް ހޮނިހިރު އަދި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިިއަށްދާނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި މި މިއުޒިކް ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް އެކި ބޭންޑުތަަކާއި ފަންނާނުންގެ ހުނަރު ފެންނާނެކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ދެ ހަރަކާތް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް