ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 20:03
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ވަނީ މާލެތެރެ ސާފުކޮށްފައި --
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ވަނީ މާލެތެރެ ސާފުކޮށްފައި --
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުން މާލެ ސާފުކޮށްފި
 
އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު މާލޭގެ 12 ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ މާލޭގެ 12 ސަރަހައްދެއް ސާފުކޮށް އަށް ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ހަ ޖަމްބޯ ބޭގްގެ ފުރާ ހުރި ޕްލާސްޓިކް އެއްކޮށް، އަލުން ބޭނުން ކުރުމަށް ޕާލޭ ޖަމިއްޔާއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ސާފުކުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި، އާޓިފިޝަލް ބީޗް، ކާނިވާ ސަރަހައްދު، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން، ރަސްފަންނުގެ އިތުރުން ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކުލަ ވެސް ލައިފައެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބޭންކުގެ 200އެއްހާ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ހަރަކާތް ހިންގާފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޑައިވް ޑެސްކްއާ ގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 6:30އިން 9:00އަށެވެ. މިއީ، މާޗު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ހެޕިނަސް އާ ގުޅުވައިގެން ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތައް ހުންނަ، ބައެއް ރަށްތަކުގައި ވެސް މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގދ. ތިނަދޫ އާއި ލ. ފޮނަދޫ އަދި ނ. ހޮޅުދޫ އާއި ށ. ފުނަދޫގެ އިތުރުން ކ. މާފުއްޓާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫގެ ބީއެމްއެލް ބްރާންޗުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވެސް ނިކުމެ ވަނީ އެ ރަށްތައް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް