ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 08:16
އެސްޓީއޯ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވެއަރހައުސް
އެސްޓީއޯ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވެއަރހައުސް
އެސްޓީއޯ
ރޯދައަށް ތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮކުރުން
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
 
ބިސް ކޭހުގެ އަގު 280 ރުފިޔާއަށް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައި
 
ފިޔާ ކިލޯއެއް 9 ރުފިޔާއަށް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައި
 
އަލުވި ކިލޯއެއް މިހާރު 11 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ

ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެސްޓީއޯއިން ގެނައި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މި ތަކެތީގެ ރީޓެއިލް އަދ ހޯލްސޭލް އަގުވެސް ހެޔޮކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މާރޗް މަސް ފެށުނީއްސުރެ އެސްޓީއޯއިން ގެންދަނީ މިތަކެތީގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުގެންނަމުންނެވެ.

މިގޮތުން މީގެ ކުރިން 13 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދިޔަ އަލުވި ކިލޯއެއް މިހާރު 11 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ. އަދި 300 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދިޔަ އަލުވި ބަސްތާ މިހާރު 240 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން 14 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދިޔަ ފިޔާ ކިލޯ މިހާރު 9 ރުފިޔާއަށް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ. އަދި 300 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދިޔަ ފިޔާ ބަސްތާ މިހާރު 160 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިސް ކޭހުގެ އަގުވެސް 300 ރުފިޔާއިން 280 ރުފިޔާއަށް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ބިސް ވަކިން ވިއްކާނީ ކުރިންވެސް ވިއްކި އަގު ކަމުގައިވާ 1.75 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން، ގްރޭޓަރ މާލެ ބަސް ޓާމިނަލުގެ ހުޅަނގުގައި އެކުންފުނީގެ ހޯލްސޭލް ކައުންޓަރެއް މިހާރު ގާއިމް ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ރޯދަމަހަށް އެސްޓީއޯގެ މުދާ އާންމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

އެސްޓިއޯ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯގެ ގުދަނުން ފައިސާބަލައިގަނެ، އިންވޮއިސް ހަދާ، އަދި މުދާ ދޫކުރާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވޭ ރޯދަ މާޓް އިންވެސް މި ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް