ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 10:31
ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ: އައު ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރާނެ
ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ: އައު ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރާނެ
ސްކައި ސްޕޯޓްސް
ފީފާ
ވާދަވެރިއަކު ނެތް، އަނެއްކާ ވެސް ފީފާގެ ރައީސްކަމަށް އިންފަންޓީނޯ
 
އޭނާ އަށް ރުހުން އޮތްތޯ ބަލާނީ އަތްޖަހައިގެން

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް މިހާރު ވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އިންތިހާބު ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ސަބަބަކީ އޭނާއާ ވާދަކުރާނެ އިތުރު ކެނޑިޑޭޓަކު ނެތުމުންނެވެ. ރުވާންޑާގެ ކިގަލީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާގެ 73 ވަނަ ކޮންގްރެންސްގައި 2023 އިން 2027 ވަނަ އަހަރަށް ފީފާގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނަން އިންފަންޓީނޯ އަށް ރުހުން އޮތްކަން ދައްކައިދޭނީ ވޯޓަކާ ނުލަ އެވެ. އެއީ މެންބަރު 211 ގައުމުގެ މަންދޫބުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް އަތްޖަހައިގެންނެވެ.

ފީފާގެ ރައީސް ކަމުގައި އެކަކަށް އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެވޭނީ ހަތަރު އަހަރުގެ ހަތަރު ދައުރު އެވެ. އިންފަންޓީނޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސް ކަމަށް އައީ ކުރީގެ ރައީސް ސެޕް ބްލެޓާ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލާގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. މިހެންވެ އޭނާގެ ދައުރުގެ ބާކީބައިގައި އިންފަންޓީނޯ މަގާމުގައި ހުއްޓަސް އެއީ ފުލް ދައުރެއް ކަމަށް ނުބަލަ އެވެ.

މިހެންވެ އުމުރުން 52 އަހަރުގެ އިންފަންޓީނޯ އަށް މިހާރު ކަން އޮތް ގޮތުން 2027 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ވެސް ފީފާގެ ރައީސްކަމުގައި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިވެފަ އެވެ. ފީފާގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އިންފަންޓީނޯ ހުންނެވީ ޔޫއެފާގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގަ އެވެ. އޭނާ މަގާމަށް އައުމަށްފަހު ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ބްލެޓާ އާއި އޭރުގެ ޔޫއޭފާގެ ރައީސް މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ އުމުރު ދުވަހަށް ފުޓްބޯޅައިން ސަސްޕެންޑްކޮށް ފަހުން މުއްދަތުކުރުކުރި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް