ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:22
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ
ރައީސް އޮފީސް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓު
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓާއެކު އެ ސަރަހައްދަށް އަހަރަކު 7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަންނާނެ: ރިޒްވީ
 
އެއަރޕޯޓާއެކު 45 ވަޒީފާ އުފެދިގެންދިޔަ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓާއެކު އެ ސަރަހައްދަށް އަހަރަކު 7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަންނާނެ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޒްވީ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓު ހުޅުވުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓާއެކު 45 ވަޒީފާ އުފެދިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. މިއާއެކު އެ ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދަށް ސީދާގޮތުން 7 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އަހަރަކު ވަންނާނެ ކަމަށާއި އެއަރޕޯޓާ ގުޅުންހުރި އެހެން މުއައްސަސާތަކާއެކު މި އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ރިޒްވީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިގްތިސާދު ލާމެހި، ރަށު ބަންދުން ވީއްލި، ރައްޔިތުން އެދޭ ދިރިއުޅުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާއަށް މިވަނީ ފައްކާވެފައި.
މުހައްމަދު ރިޒްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަކީ ވައުދުވެވަޑައިގެން އެ ވައުދު ފުއްދަވާ ރައީސްއެއް ކަމަށާއި މިއަދު ހިންގަމުންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުން އެކަން ސާފުވާ ކަމަށް ރިޒްވީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މެދުވެރިކޮށްވެސް މިވީ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމާ އެއާޕޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓުތައް ހަމަކުރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މުޅިން އައު އިކުއިޕްމެންޓާއެކު އެއަރޕޯޓްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ސްޓޭންޑަރޑަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ އެއަރޕޯޓް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ބައި ގަރުނުން ނެގުނެވުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް