ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 15:52
އީރާނުގައި ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާ
އީރާނުގައި ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާ
އޭއެފްޕީ
އީރާނުގެ ގައިދީން
އީރާނުން ލައްކައެއްހާ ގައިދީންނަށް މައާފުދީ، ދޫކޮށްލައިފި
 
އިޖޭއީ ވިދާޅުވީ، ލިބިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު 82656 މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް

މި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގަދައަށް އިވެމުން ދިޔަ އެއް އަޑަކީ އީރާނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ މިހުން ހައްޔަރު ކުރަމުން ދިޔަ ވާހަކައިގެ އަޑެވެ. އީރާނަކީ އެފަދަ މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ގައުމެކެވެ. ކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ފަހަރު އިވުނީ ތަފާތު އަޑެކެވެ.

އީރާންގެ ޖުޑީޝަރީ ޗީފް، ޣުލާމް ހުސައިން މުހުސިނީ އިޖޭއީ ވިދާޅުވި ގޮތުން ނަމަ، ބަންދުގައި ތިބި ލައްކައެއްހާ މީހުންނަށް، އެ ގައުމުގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މައާފުދީފައެވެ.

މާޗް 13 ވަނަ ދުވަހު އިޖޭއީ ވިދާޅުވީ، ލިބިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު 82656 މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި، މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 22628 މީހަކުވެސް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

ލައްކައެއްހާ މީހުންނަށް މައާފު ދީ ކޮށްލާފައިވާއިރު، އެއީ ކިހާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައާފު ދީ، މިނިވަންކުރި މީހުން ކަމެއް އިޖޭއީ ތަފްސީލު ކޮށްދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު، ޖަލުގަ ތިބި 82656 ގައިދީއަކަށް ވަނީ މައާފު ދީފަ. އިތުރު ގައިދީންނަށް މައާފު ދެމުން ދާ ވަރަކަށް، މި އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވުން އެކަށީގެންވޭ. މީ މިވަގުތަށް ލިބިފަ ހުރި އަދަދުތަކަކީ. މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ބަލާއިރު، ދައުވާ އުފުލާފައިވާ 22628 މީހަކަށްވެސް ވަނީ މައާފު ދީފަ. ކުށް ސާބިތުވި މީހުންގެ ތެރެއިންވެސް ބަޔަކަށް މައާފު ދީފަ ވަނީ. ރޫހީ ލީޑަރުގެ އަމުރުފުޅަށް. މުޒާހަރާތަކާ ނުގުޅޭ 60038 މީހަކަށް މައާފު ދީފަ ވަނީ. މި މީހުންނަކީ ޖަލުގަ ތިބި، ނޫނީ ކުށް ސާބިތުވެގެން ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ފަށަންވެފަ ތިބި މީހުން. ދެން، 34530 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު ވަނީ ލުއިކޮށްދީފަ.
ޣުލާމް ހުސައިން މުހްސިނީ؛ އީރާނުގެ ޖުޑިޝަރީ ޗީފް

އީރާނުގެ ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާއިން ހުސްވި މަހު ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައ، އެ ގައުމުގެ ރޫޙީ ލީޑަރު، އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވަނީ އެތައް ހާސް ގައިދީންނަކަށް މައާފު ދެއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައިވެސް، މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށް ވެއެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް، އީރާނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި ކުރާ މުޒާހަރާތައް އިތުރުވެފައި ވަނީ، އީރާނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި އިން ކުރުދީންގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެންނެވެ. މި މުޒާހަރާތަކަކީ، 1979 ވަނަ އަހަރުގެ އިންގިލާބީ ހަރަކާތްތަކަށް ފަހު، އީރާނު ދުށް އެންމެ ހޫނުގަދަ މުޒާހަރާތަކެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 2022ގެ އެ ހާދިސާއަށްފަހު، އީރާނުގެ މަސްރަހު، އަދިވެސް މުޅިން ހަމައަކަށް އެޅިފައި ވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް