ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 07:35
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އައިޓީބީ ފެއާގައި
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އައިޓީބީ ފެއާގައި
ނިއުސް ވަޔަރ
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާޑު ވިދާޅުވި ލަންކާގެ މިނިސްޓަރު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި
 
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ސިފަ ކުރެއްވީ ފޫހި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި

ރާއްޖެއަކީ "ފޫހި މަންޒިލެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވައި ވާހަކަދެއްކެވި އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ހަރިން ފެނާންޑޯ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފަތުތުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ ކަމަށްވާ އައިޓީބީ ބަރލިންގައި ލަންކާ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެނާންޑޯ ވަނީ ރާއްޖެއަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ރީތި ގޮނޑުދޮށެއް ކަމަށާއި ފަސް ވަރަކަށް ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު އުޅެން ޖެހޭނީ ފޫހިވެގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއާ ޚިލާފަށް ލަންކާގައި ބައިވަރު އިތުރު ކަންކަން ކުރެވެން ހުންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކި ޕްރޮޑަކްޓުތައް އިޝްތިހާރު ކުރެއްވިއެވެ.

މި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިންގެ އިތުރުން ލަންކާ ރައްޔިތުން ވެސް ވަނީ ފެނާންޑޯގެ އެވާހަކަތައް ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ލަންކާގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ރާއްޖެއާ ގުޅޭގޮތުން އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ލަންކާއާއި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަކީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ބާވަތެއްގެ ފަތުރުވެރިކަން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ލަންކާގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެނާންޑޯގެ އެ ވާހަކަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މާފަށް އެދިފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ފެނާންޑޯ ހޯމަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ އައިޓީބީގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރާފައިވަނީ މާނަ އޮޅޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ލަންކާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރާއްޖެއާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭނާ ވަނީ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފެނާންޑޯ ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިޓީބީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވެސް ވަނީ ރައްދު ދެއްވައިފައެވެ. އެގޮތުން މައުސޫމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ރާއްޖެއިން ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ވިދިވިދިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލުގެ ލަގަބު ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް