ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 20:22
މާލެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
މާލެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
އަވަސް
އިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓުން
މާލޭގެ އިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ
 
އޭނާގެ ހާލު ދެރަ
 
އެމީހާ އަމިއްލައަށް ފުންމާލީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
 
ވެއްޓިފައިވަނީ ދިވެއްސެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ

މާލޭގެ އިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓި ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ދާދި ދެންމެއަކު ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެއަކުންނެވެ. ވެއްޓުނު މީހާއަކީ ދިވެއްސެއް ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތުލިބިފައެވެ.

Advertisement

އޭނާ މިހާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު އޭނާ މަރުނުވާކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްއެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ބަލި މީހެއްކަމަށާއި، އޭނާ އަމިއްލައަށް އެ އިމާރާތުން ފުންމާލީކަމަށްވެސް މައުލޫމާތުލިބިފައިވެއެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ފުލުހުން ގެންދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
18%
10%
39%
24%
3%
5%
ކޮމެންޓް