ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 20:13
ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ 3 ކުޅުންތެރިން: ހަންނަ، ހަމްޕް، އައިސަމް
ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ 3 ކުޅުންތެރިން: ހަންނަ، ހަމްޕް، އައިސަމް
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023
ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ 3 ކުޅުންތެރިން: ހަމްޕު، ހަންނަ އަދި އައިސަމް
 
2021 ވަނަ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހަމްޕު މި ފަހަރު ވެސް ވާދަކުރޭ

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ގަދަ 3 ކުޅުންތެރިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

މި ތިން ކުޅުންތެރިންނަކީ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އާއި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި އައިސަމް އިބްރާހީމް އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2021 ވަަނަ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ހަމްޕު އެވެ.

Advertisement

މީގެ ތެރެއިން ހަމްޕު އާއި އައިސަމް ވަނީ މާޒިޔާގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ޗެރިޓީ ޝީލްޑާއި އެފްއޭކަޕް އަދި ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އިއުލާނުކުރާނީ ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހަފުލާގަ އެވެ. މި ހަފުލާގައި ކުޅިވަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަރިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން ދަނީ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުން އެންމެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިން ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އިއުލާނުކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް