ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 14:12
(ކ-ވ) ހައްވަ، މާޖިދާ އަދި ޖޫޒަން: މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާނީ މި ތިން ކުޅުންތެރިން
(ކ-ވ) ހައްވަ، މާޖިދާ އަދި ޖޫޒަން: މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާނީ މި ތިން ކުޅުންތެރިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް
އަންހެން މޮޅު ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ހައްވަ، މާޖިދާ އަދި ޖޫޒަން
 
މި ތިން ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ގައުމީ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިން

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްގައި ހޮވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

މި ތިން ކުޅުންތެރިންނަކީ ގައުމީ ކެޕްޓަން ހައްވާ ރާޝިދާ އާއި، ފާތިމަތު ޖޫޒަން ޒަރީރު އަދި އައިޝަތު މާޖިދާ އެވެ. މި ތިން ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ގައުމީ ޓީމުގައާއި ކުލަބު ލެވެލްގައި މިދިޔަ އަހަރާއި މި އަހަރު ވެސް މޮޅަށް ކުޅެފައިވާ ތިން ކުޅުންތެރިންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހާސިލްކުރީ ހައްވަ އެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާނީ ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމް އާއި އިސްމާއީލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) އަދި އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް) އެވެ.

އެންމެ މޮޅު ދުވުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެ މަގާމު ހާސިލްކުރި ހަސަން ސާއިދާއި ޔޫސުފް އިބްރާހީމް އަދި ހުސައިން ފަޒީލް ހާރޫނެވެ. އެންމެ މޮޅު ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އާއި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އާއި ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ދީމާ އެވެ.

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އިއުލާނުކުރާނީ ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހަފުލާގަ އެވެ. މި ހަފުލާގައި ކުޅިވަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަރިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް