ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 07:12
މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް
މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް
ގޫގުލް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ރާއްޖެއަކީ ހަމަ އެހާ ފޫހި ތަނެއްތަ؟
 
5 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށްލާއިރަށް ފޫހިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ރާއްޖެއަކީ ހަމައެކަނި ބީޗެއް އޮންނަ ތަނެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ގޮންޖައްސަވައި ވާހަކަދައްކަވާފައި

ދިވެހި ރާއްޖެ މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށް އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މަންޒިލުގެ ގޮތުގައެވެ. ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް އަންނަން ހިތްގައިމު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކާމިޔާބު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ގެންގުޅޭ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއޭ ބުނުމުން ގިނަ މީހުން ރާއްޖެ ސިފަކުރަނީވެސް މިހެންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކުގައި އޮތް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަކީވެސް މިހާރު ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރަށް އޮތް ތަންތަނެވެ. ފަތުރުވެރިން ގަޔާވާފަދަ އެތައް ހަރަކާތެއް ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ރިސޯޓުތަކުންނާއި، ރާއްޖޭގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެފައި އޮތް ރަށްރަށުންވެސް ލިބެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެއްގަމު ކުޅިވަރުތަކާއި، މޫދު ކުޅިވަރުތަކުގެ އިތުރުން ޑައިވިންއާއި މިނޫންވެސް އެތައް ކަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ލިބެއެވެ.

މިގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން 50 އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވަންދެން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދަމަހައްޓަމުން ދިޔަނަމަވެސް، އަބަދުވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ގޮންޖެހުމުގެ ބަސްތައް ރާއްޖެއަށް އަމާޒުވެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރ ކަމުގައިވާ އައިޓީބީ ބާލިންގެ ތެރެއިން ސްރީލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ފެނާންޑޯ ހަރިން ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ލަންކާގެ ފަތުރުވެރިކަމާ އަޅާކިޔުއްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ހަމައެކަނި ބީޗެއް އޮންނަ ތަނެއް ކަމަށާއި، 5 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށްލާއިރަށް ފޫހިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވުމާއެކު އޭނާއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންނާއި، ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކާއި، ސްރީލަންކާގެެ އެކި ފަންތީގެ މީހުންގެ ފަރާތުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.

މިގޮތުން ލަންކާ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ނަން ހަޑިކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ލަންކާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ. ލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ މައާފަށްވެސް އެދިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސިނާއަތް ކުރިއަރުވަން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ލޭ ކައްކުވާލި ބަސްފުޅަކަށް ވަނީ ވެގެންގޮސްފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިކަމުގެ ގިނަ ބަހުސްތަކެއް ކުރިއަށްދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްވެސް ވަނީ މިކަމަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިނިސްޓަރު ދެއްވި ރައްދު ތަފާތެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއިން ދޭ ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން 3 އަހަރު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބެންޗްމާކެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި "އެޑިކްޓިވް" މަންޒިލަށް ހަދައިދިން ފަރާތްތަކަށާއި، މިދާއިރާގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރުގެ ޓްވީޓް ނިންމަވާލެއްވީ މި ކާމިޔާބީތަކާމެދު ހަސަދަވެރިވެ، ޝައްކެއްއުފެދޭނަމަ ތަކުރާރުކޮށް ލޯގަނޑާ ސުވާލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ހޯދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކުން މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ރައްދުދެއްވިއިރު މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ މަދު މިންވަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓާތަކަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ތަންތަނެވެ. އަދި އެތައް އެވޯޑަކާއި ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައިވާ ތަންތަނެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށްދިޔަ އައިޓީބީ ބާލިންގެ ތެރެއިންވެސް ރާއްޖެއަށް ވަނީ "ބެސްޓް އެގްޒިބިޓަރ އެވޯޑް" ލިބިފައެވެ. ހަމައެކަނި ބީޗެއް އޮންނަ މަންޒިލެއް މިހާ ކާމިޔާބުވެދާނެތޯއެވެ. އަދި މިހާ ފޫހި މަންޒިލަކަށް ފަތުރުވެރިން އަންނާނެތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް