ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 01:34
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އާއިޝަތު އަލީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އާއިޝަތު އަލީ
މަޖިލިސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ބަދަލުކުރަނީ
 
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް މިހާރު ދަރުމަވަންތަ ހިންގާ އިމާރާތައް ބަދަލުކުރަން ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން
 
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް، އައު އިމާރާތައް ބަދަލުކުރުމަށް ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މިހާރު އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އެ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން އެ އިމާރާތައް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލު ހިންގަމުންދާ އިމާރާތައް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހާރު ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ހިންގަމުން އަންނަނީ ވެލާނާގެއާ ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތުގައެވެ. އަދި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ވަގުތީގޮތުން ކުރިއަށްގެންދަނީ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލާ ޖެހިގެން ހުންނަ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިމާރާތުގައެވެ.

މި ދެ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް މިހާރު ކުރިއަށްދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ ހެދިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން އެޕާޓީން ކުށްވެރިކޮށްފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރީ ފިސްކަލް އައު އަހަރާއި އެލައިންކޮށް އެއްގޮތްކުރުމަށް - މިނިސްޓަރު
"ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 4 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 400އެއްހާ ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ"
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާވާތީ ސްކޫލްތަކުގެ ޓެސްޓް އަވަސްކޮށްފި
ރޯދަމަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި
ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ދަރިވަރުން ނެރެން ފަށައިފި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''