ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 11:33
ޑީއެންއާރު
ޑީއެންއާރު
ޑީއެންއާރު
ޑީއެންއާރު
ނެޝަނަލް އައިޑީ ކާޑުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި
މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ "އެންކްރިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް) ނުވަތަ އައިޑީ ކާޑުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އައިޑީކާޑުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރް) އިން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އައިޑީ ކާޑު ފަރުމާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުށަހެޅި ޑިޒައިންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ހޯދި "އެންކްރިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއެވެ. ޑީއެންއާރުން ވަނީ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް "އެންކްރިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ހަވާލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި މިހާރު ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

ޑީއެންއާރުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އައިޑީ ކާޑު ފަރުމާކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވާނީ އެފަރާތެއްގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި ހުށަހަޅާ ކޮންސެޕްޓްގެ ފުރިހަމަކަމަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާ ކުންފުނި ހޮވާފައިވަނީ ފަރުމާކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯއަކާއި، ފަރުމާގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންސެޕްޓަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

އައިޑީ ކާޑުގެ އައު ޑިޒައިނުގައި ބޭނުން ކުރާ ކޮންމެ ކުރެހުމަކާ ކުލައަކުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިންގެ ސަގާފަތް އަދި ދިވެހިންގެ އައިޑެންޓިޓީ ރަމްޒު ކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އައިޑީ ކާޑު ފަރުމާކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ފިކުރުގެ އަސާސްތައް ބިނާކުރަންވާނީ ދިވެހިންގެ މާއްދީ އަދި މަޢުނަވީ ތަރިކައާއި މާއްދީ އަދި މަޢުނަވީ ސަގާފަތުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ޑީއެންއާރުން އައިޑީ ކާޑުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން އޮންނަ ޒަމާނީ ސެކިއުރިޓީ ފީޗާސްތަކާ އެކީ ސްމާޓް އައިޑީ ކާޑެއް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އައިޑީ ކާޑުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކޮށް ސްމާޓް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑެއް އުފެއްދުމަށް ޑީއެންއާރުން ނިންމާފައިވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އައިޑީ ކާޑުގެ ޑިޒައިން ބަދަލު ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެންކްރިއާއަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިޒައިނިން ފަދަ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް މި ކުންފުނިން ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އައިޑީ ކާޑަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި 1984 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފު ކުރި ކާޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް