އަންގާރަ 21 ޖެނުއަރީ 2020
3 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 26
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުން

ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކާޑު އެތެރެކުރަން ފަށައިފި

  • ކޮންޓްރޯލްއެއް ނެތި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ފިޔާ، އަލުވި އެތެރެކުރެވޭ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 3 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 23:26 2,346

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް، ކޮންޓްެރޯލެއް ނެތި އެތެރެކުރެވޭ - ގޫގުލް

އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި  ރާއްޖެއަށް ކާޑު އެތެރެ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

 

ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ ނޫހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، ފިޔާ، އަލުވި އަދި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރެވޭނެ އެވެ.

 

އެގޮތުން ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ފިޔާ، އަލުވި ބޭރުކުރާ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކުގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 11614.4 ޓަނުގެ އަލުއްވާއި، 19466.4 ޓަނު ފިޔާ، 67640.2 ޓަނުގެ ހަނޑޫ، 59442.2 ޓަނުގެ ގޮދަން ފުށް އަދި 11706.3 ޓަނުގެ ހަކުރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާ ސަރުކާރުންވަނީ ދީފައެވެ.

 

މިއެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކޮށްފައިވަނީ ނިމިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ކަމަށާއި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ރާއްޖެއަށް ކާޑު އެތެރެ ކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެފަދަ ތަކެތި އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރުމުގެ 30 ދުވަސް ކުރިން އެކަން ލިއުމަކުން އަންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް