ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:49
މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު މެޗު ކަމަށްވާ އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގައި ވެލެންސިއާ އާއި މާޒިޔާ ކުޅެނީ
މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު މެޗު ކަމަށްވާ އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގައި ވެލެންސިއާ އާއި މާޒިޔާ ކުޅެނީ
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ
ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ނުކުޅޭތާ 200 ދުވަސްވެއްޖެ!
 
އެންމެ ފަހުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ މެޗެއް ކުޅުނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ނުކުޅޭތާ މިއަދަށް 200 ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމުކުޅޭ މުބާރާތެއްގެ މެޗެއް ކުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ އެފްއޭކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ ކުޅުނު މެޗެވެ.

މިހެންވެ މިއަދާ ހަމައަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ މެޗެއް ނެތި ކުޅުންތެރިންނާއި ކުލަބުތަކުގެ ހަރަކާތް ހުއްޓިފައިތިބޭތާ 200 ދުވަސްވީ އެވެ. މިއީ 6 މަހާއި 19 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. އަހަރަކު އޮންނަނީ 12 މަސްދުވަހަށް 365 ދުވަހެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން މިދިޔަ މަހު ނެރެފައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އާ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކުލަބުތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރެކްޓިސް ފަށާފައިވަނީ މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް އެކަންޏެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑާއި، ދިވެހި ލީގް އަދި އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމުން އެފްއޭއެމްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފޯރީގައި ފަރިތަކުރަމުންދަނީ ސައޫދީ އަރަބިއާގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ޓީމުތަކުން އުޅެނީ އަދި ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެގެންނެވެ. ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ދިފާއީ ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްނެތްއިރު، ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަދި ޓީސީގެ އިތުރުން ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް)ގެ ހާލަތަކީ ވެސް މިއީ އެވެ. އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ތައްޔާރީތައް ވެސް މި ޓީމުތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނެ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން "ނޭނގުމެއްގެ" ތެރޭގައި އޮތްއިރު މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބޭއްވި ހަތަރު މުބާރާތް ބާއްވަން ވަނީ ޝެޑިއުލްކޮށްފަ އެވެ.

ފުޓްބޯޅައިގެ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރަކު ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް ބުނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް މަސް ދުވަހު ފުޓްބޯޅަ ނުކުޅެތިބުމުން ދޭހަކޮށްދެނީ "ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް ފުޓްބޯޅައާމެދު އިހުމާލު" ވެފައިވާ މިންވަރު ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކޮންގައުމެއްގައި މިހާ ގިނަ ދުވަހު ނުކުޅެ ތިބެނީ. އޮފް ސީޒަން މިހާ ދިގުވެގެން އެދަނީ ހަގީގީ މާނައިގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ނުޅޭތީވެ. އަޅާނުލާތވެ. މިކަމުގައި ބުނެވޭނީ ކުލަބުތަކާއި، އެފްއޭއެމާއި، ކަމާގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުގެ ވެސް އިހުމާލު އެބައޮތޭ. ރާއްޖޭގައި ފޭން ބޭސް އެއް ކުލަބުތަކުގައި ނެތީމާ މިއިން ކަމަކަށް ސަޕޯޓަރުން ވެސް ޕްރެޝަރުކުރާތަނެއް ނުފެނޭ. މަންޒަރު ފެންނަނީ ވަރަށް ނުތަނަވަސްކޮށް
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ބޮޑެތި ޓީމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ހަރަކާތް ހުއްޓިފައި އޮތުމުން މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ގަލޮޅު ދަނޑު ފަޅުފިލުވައިދީފައިވަނީ އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތްތަކާއި ޔޫތު މުބާރާތްތަކުންނެވެ. އަދި މި މަހު ދިވެހި ގައުމީ ޓީމާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިކަމާމެދު އެފްއޭއެމުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
22%
11%
33%
22%
11%
0%
ކޮމެންޓް
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:01
އަބްދު
ރާއްޖޭގައި ފޭން ބޭސް އެއް އޮތް ކުލަބެއްވިޔާ ހަލާކު ކޮށްލާފަ ރާއްޖޭގައި ފޭން ބޭސް އެއް ނެތޭ ކިޔަކަސް ނުވާނެ އެއްނު