ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:14
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
އުރީދޫއިން ހިއްސާއަކަށް 3.04ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި
 
2022 ވަނަ އުރީދޫއަށް 500 މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ފައިދާއެއްވި
 
ހިއްސާއަކަށް 3.04ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ހިއްސަދާރުންގެ 87.96 އިންސައްތަ ވޯޓާއެކު

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 3.04ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 3.04ރ. ބަހަން އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 3 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުންނެވެ. ހިއްސާއަކަށް މި އަދަދު ދޭން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި އެކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

މި ޖަލްސާގައި އެކުންފުނީގެ 125 ހިއްސާދާރން ބައިވެރިވިއެވެ. ހިއްސާއަކަށް 3.04ރ. ބަހަން ފާސްވީ ހިއްސަދާރުންގެ 87.96 އިންސައްތަ ވޯޓާއެކުއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ބަހާފައިވަނީ 2.70ރ. އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކުންފުނި އޮޑިޓު ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައްވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ އޮޑިޓަރުގެ ގޮތުގައި ޕްރައިޒް ވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސް ހަމަޖެއްސުމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެކުންފުންޏަށް 62،920 ޑޮލަރު ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް އެކުންފުނި އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ޕްރައިޒް ވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސްއިންނެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ 500 މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ވެފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 148 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބުނުއިރު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 141 މިލިއަން ރުފިޔާ، ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 127 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި 143 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް