ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 08:23
ޒޯން ފަހެއްގެ ޗެމްޕިއަން ކުޑަހުވަދޫ
ޒޯން ފަހެއްގެ ޗެމްޕިއަން ކުޑަހުވަދޫ
އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް
ޒޯން ފަހެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކުޑަހުވަދޫ
 
ފައިނަލްގައި ވާދަކުރީ ތިމަރަފުށްޓާ

ސޮނީ ސްޕޯރޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޒޯން ފަހެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދ.ކުޑަހުވަދޫން ހޯދައިފިއެވެ.

ކުޑަހުވަދޫން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ތިމަރަފުށި ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ތިމަރަފުށިން ކުރި ހޯދާފައިވަނިކޮށް, ކުޑަހުވަދޫން ވަނީ ފަހަތުން އަރާ ދެ ގޯލް ޖަހައިގެން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. ތިމަރަފުށްޓަށް މެޗުގައި ކުރި ހޯދައިދިނީ އިބްރާހީމް ހަމްދާންއެވެ. މެޗުގެ ތަރިއަކީ ކުޑަހުވަދޫއަށް ދެ ގޯލްވެސް ޖަހައިދިން ހާރޫން އިބްރާހީމްއެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީވެސް އޭނާއެވެ.

Advertisement

ޒޯން ފަހެއްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ކުޑަހުވަދޫގެ ޖުމެއިލް ޖަމީލްއެވެ. ރަންބޫޓް ހޯދީ ތިމަރަފުށީގެ އިބްރާހީމް ހަމްދާންއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް