ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:13
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުން
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުން
އެމްއެންޑީއެފް
ކެޑޭޓުން
އެމްއެންޑީއެފުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުުންނަށް ހުވާ ލައިދީ ހަތިޔާރު ހަވާލުކޮށްފި
 
ޖުމްލަ 58 ކެޑޭޓުންނަށް ވަނީ ހަތިޔާރު ހަވާލުކޮށްދީފައި

ފުވައްމުލަށް އަތޮޅު އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހުވާ ލައިދީ، ހަތިޔާރު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މާރިޗު 3 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަށް އަތޮޅު އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިކަމަށް ޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ހުވާ ކުރި ކެޑޭޓުންނަށް ހަތިޔާރު ހަވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން އަންގާ އެންގުން އަންގަވާދެއްވީ އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ އެމްޑީޔޫ 5 ގެ ކޮމާންޑަރ ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓް އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ. 

Advertisement

ކެޑޭޓުންނަށް ހަތިޔާރު ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓް އަޙްމަދު މުޖުތަބާގެ އިތުރުން މިހާރު އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގައި ކުރިއަށްދާ 7 ވަނަ އެމްސީބީގެ ޕްލެޓޫން ލީޑަރ ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ 58 ކެޑޭޓުންނަށް ވަނީ ހަތިޔާރު ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް