ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 08:30
ދިރާގަށް އެވޯޑު ހަވާލުކުރުން
ދިރާގަށް އެވޯޑު ހަވާލުކުރުން
ދިރާގު
ދިރާގު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި މޮބައިލް ނެޓްވާރކް އެވޯޑު ދިރާގަށް
 
މިއީ ދިރާގަށް މި އެވޯޑު ޖެހިޖެހިގެން ލިބުނު ދެވަނަ ފަހަރު

'ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި މޯބައިލް ނެޓްވާރކް' އެވޯޑު އޫކްލާއިން ދިރާދަށް ދީފިއެވެ.

އޫކްލާއިން މި އެވޯޑް ދިރާގާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައި ކުރިއަށް ހިނގަމުންދާ މޯބައިލް ވާރލްޑް ކޮންގްރެސް 2023 ގައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މި އެވޯޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އިސްމާއިލް ރަޝީދެވެ.

މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި އޫކްލާއިން ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޕީޑްޓެސްޓް އެވޯޑްސްއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި ނެޓްވޯރކްގެ އެވޯޑް ދިރާގަށް ލިބިފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މިއީ އެކުންފުންޏަށް މި އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ލިބުނު ދެވަނަ ފަހަރެވެ. 

މި އެވޯޑާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މި އެވޯޑު ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ދިރާގަށް ލިބުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އެކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކާމިޔާބީ ހާސިލްކުރެވުނީ ދިރާގު މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމަށް އެފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން. އަދި މިދަނޑިވަޅުގައި ކަސްޓަމަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކެނޑިނޭޅި ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ތަރުހީބާއި އިތުބާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު

އޫކްލާގެ ސްޕީޑްޓެސްޓް އެވޯޑަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަލުވި އަދި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި މޮބައިލް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ދޭ ޚާއްސަ އެވޯޑަކާއި ލަގަބެކެވެ.

އޫކްލާއަކީ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި މޯބައިލް ނެޓްވަރކް ޓެސްޓްކުރާ އެކި އެޕްލިކޭޝަން، ޑޭޓާ އަދި އެނަލަސިސް ހެދުމުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މާހިރުންނެވެ. މިގޮތުން އޫކްލާގެ ފްލެގްޝިޕް ނެޓްވޯކް ޓެސްޓިން ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ސްޕީޑްޓެސްޓް އިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ނެޓްވަރކްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސާއި ކޮލިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް