ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 17:10
ދިރާގު "ސަޅި މަންތުލީ 2x" ޕްލޭން
ދިރާގު "ސަޅި މަންތުލީ 2x" ޕްލޭން
ދިރާގު
ސަޅި މަންތުލީ 2x
ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑްއާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު 6ޖީބީ ޑޭޓާ
 
މިއީ 745 ރުފިޔާގެ ޕްލޭނެއް
 
30 ދުވަހަށް ޖުމްލަ 180 ޖީބީ ލިބޭ

ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 6 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްލޭނެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

"ސަޅި މަންތުލީ 2x"ގެ ނަމުގައި ތައާރަފުކޮށްފައިވާ މި ޕްލޭނާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖުމްލަ 180ޖީބީ، 745 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެއެވެ.

ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެސްއެމްއެސްއަކުން މި ޕްލޭން އެކްޓިވޭޓްކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިފްރެޝްކުރެވޭ ޑެއިލީ ޑޭޓާ އެލަވަންސްގެ އަދަދާއި ވެލިޑިޓީ އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. އަދި މި ޕްލޭން ނަގައިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރަކަށްވެސް އަންލިމިޓެޑްކޮށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް