ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 16:49
ގުޅީފަޅު ހިއްކުމަށް ގެނައި ޑްރެޖަރ
ގުޅީފަޅު ހިއްކުމަށް ގެނައި ޑްރެޖަރ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގުޅީފަޅު ހިއްކުން
ގުޅީފަޅު ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ޑްރެޖަރ ރާއްޖެ ގެނެސްފި
 
ގުޅީފަޅު ހިއްކައި ނިމުމުން އެތަނުން ގޯތި ދޫކުރާނެ
 
ގުޅީފަޅުން 2،000 ގޯތި ދޫކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ގުޅީފަޅުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ޑްރެޖަރ ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރއިން ގުޅީފަޅުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބޮސްކާލިސް ކުންފުންޏާއެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުންފުނިން ގެނައި ޑްރެޖަރ "އޮރެންޖް"ގެ ޑްރެޖިން ލައިންގެ ދިގުމިނުގައި 12.10 މީޓަރު ހުރެއެވެ. މިއީ 201 މީޓަރުގެ ދިގު ޑްރެޖަރއެކެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 120 މިލިއަން ޔޫރޯގެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގުޅީފަޅު ތަރައްގީކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ގުޅީފަޅުގެ ފުރަތަަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްވެސް ކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިންނެވެ. މާލެއާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ވަރަކަށް ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް ގުޅީފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެތަނުގެ ޕޯޓްގެ މަސައްކަތާއި، ކްލައިމެޓް އެޑަޕްޓިވް ސިފަތަކާއެކު އެތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ގުޅީފަޅު ތަރަައްގީވެގެން ދާއިރު އެތަން ވެގެންދާނީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަވާ ގޮތަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ތަނަކަށެވެ.

ބޮސްކާލިސްއިން ބުނިގޮތުގައި މި މަސައްކަތަށް 18 މިލިއަން ކޮޑިމީޓަރުގެ ވެލި ބޭނުންކުރާނެއެވެ. ގުޅީފަޅުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޝޯލައިން ޕްރޮޓެކްޝަންއަށް ގަލުގެ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސްއާ އެއްގޮތަށް އެންވަޔަރަމެންޓް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލި ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުރަކަތައް ރީލޮކޭޓްކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނެކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ގުޅީފަޅު ހިއްކައި ނިމުމުން އެތަނުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ މިފަހަރު ޖުމްލަ 3000 ގޯތި ދޫކުރާނެއެވެ. އެއީ ހުޅުމާލެއިން 1000 ގޯއްޗާއި ގުޅީފަޅުން 2000 ގޯއްޗެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޭ މި ގޯތިތައް ދިނުމަށް ހުޅުމާލެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
11%
44%
0%
11%
11%
22%
ކޮމެންޓް