ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:56
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއާއި އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއާއި އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ
ރޮއިޓަރސް
އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި
 
އީރާނުން ވަނީ ނިއުކްލިއަރ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި
 
އޭނާ ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގެ މަންފާ ލިބޭނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލައިގެން ކަމަށް

އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމަނިކުފާނު މިގޮތަށް ގޮވާލައްވާފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރައްވައި އީރާނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވާފައެވެ. އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމުގެގޮތުން އެ ދެ ލީޑަރުންގެ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ވަނީ ނެރުއްވާފައެވެ. އެފަދަ ބަޔާނެއް ނެރުއްވާފައިވަނީ ތިން ދުވަހުގެ މުއްތަކަށް ރައީސީ ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ފަރަންސޭސިވިލާތް، ޖަރުމަނު، ޗައިނާ، ރަޝިޔާ މި 6 ގައުމު ހިމެނޭހެން 2015 ވަނަ އަހަރު އީރާނުން ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އެމެރިކާ ވަނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ އެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ޝީޖިންޕިން ވަނީ އެމެރިކާއަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ މަންފާ ލިބޭނީ އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލައިގެން ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބުން އީރާނަށް އިގްތިސާދީގޮތުން މަންފާ ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް