ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 23:36
ނިއުޒިލަންޑަށް ތޫފާން އަރަންވާއިރަށް ތަންތަން ހިމާޔަތްކުރަނީ
ނިއުޒިލަންޑަށް ތޫފާން އަރަންވާއިރަށް ތަންތަން ހިމާޔަތްކުރަނީ
ބީބީސީ
ނިއުޒިލަންޑަށް ތޫފާނެއް އެރުން
ތޫފާން ގެބްރިއެލް އެރުމުގެ ސަބަބުން ނިއުޒިލަންޑުގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ
 
ނިއުޒިލަންޑުގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވަނީ ތޫފާނުގެ އަސަރު ކޮށްފައި

ނިއުޒިލަންޑްގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް ތޫފާން ގެބްރިއެލް އެރުމާއެކު ކުރިމަތިވި ގަދަވަޔާއި ބޯ ވާރޭގެ ކާރިސާގެ ސަބަބުން 46،000 ހާހެއްހާ ގެއިން ކަރަންޓް ކެނޑި ގިނަބަޔަކަށް ތަކުލީފްތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ. މިއާއެކު ނިއުޒިލަންޑަށް ޖައްސައި އަދި ފުރަން އޮތް އެތައްހާސް ފްލައިޓްވެސް ކެންސަލްކޮށްފައި ވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ތޫފާނާ ގުޅިގެން ނިއުޒިލަންޑްގެ ނުވަ ސަރަހައްދެއްގައި މިހާރު ވަނީ ސްޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީ ހިންގާފައެވެ. ތޫފާނުގެ ސަބަބުން، 5.1 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ނިއުޒިލަންޑްގެ މުޅި އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަށް އަސަރުކޮށްފައި ވެއެވެ. ތޫފާން އެންމެ ބާރު ގަދަވާނެކަމަށް ބެލެވުނީ ހޯމަދުވަހުގެ ރެއެވެ. މި ތޫފާން މުޅި އަންގާރަ ދުވަހަށް ދެމިގެންދާނެކަމަށް ފޯކާސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.  

އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ އޯކްލަންޑްގައި ތޫފާނުގެ ވަޔާއެކު އުސް ޓަވަރެއް ވެއްޓިދާނެކަމަށް ބަލައި އެހިސާބުގެ ވަށައިގެންވާ ފަންސާހަކަށް ގެއިން މީހުން ހުސްކޮށްފައިވާކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުން ގެންދިއުމަށް ޚާއްސަ އިވެކުއޭޝަން ސެންޓަރުތަކެއްވަނީ ހަދާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ވަނީ 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިންވެސް އޯކްލަންޑަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެރި ފެންބޮޑުވެ ދިމާވި އެކި ހާދިސާތަކުގައި ހަތަރު މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް