ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މަގްބޫލް ވީޑިއޯ

ފޭސްބުކްގެ ތާރީޚްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ މަގްބޫލްވި ވީޑިއޯ އެނގޭތަ؟

  • މި ވީޑިއޯ އަށް 333 މިލިއަން ވިއުސް ލިބިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 1 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 17:29 | 3,118

މި ވީޑިއޯ ޕޯސްޓްކޮށްފައިވަނީ "ބްލޮސަމް" އިން - ފޭސްބުކް

ފޭސްބުކްގެ ތާރީޚްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ބެލި ވީޑިއޯއަށް 333 މިލިއަން ވިއުސް ލިބިއްޖެއެވެ. މި ވީޑިއޯ ޕޯސްޓް ކުރީ ބްލޮސަމް ޕޭޖުން މެއި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަ ކޮށްލުމަށް، މާ ބޮޑު ޚަރަދެއް އަދި އުނދަގުލަކާ ނުލާ ކުރެވިދާނެ ކަންކަމެވެ. އަދި އިސާހިތަކު ފަސޭހައިން ދަސްކޮށްލެވިދާނެ ކަންކަމެވެ. ކަންކަން ކޮށްލުމުގެ ފާޑުވެރިކަން މިވީޑިއޯ ބަލާލުމުން އިސާހިތަކުން ނަގައިގަނެވެއެވެ.

މި ވީޑިއޯ ވަރަށް ސަޅި ހަތް ހުނަރެއް ދައްކުވައިދެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޭގެ ފަސޭހަތައް ލިބިގަނެވޭނެ ފަދަ ފަސޭހަ ހުނަރެކެވެ.

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.