ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:55
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގު ޕްރޮމޯޝަންތައް
ދިރާގުން ސަޅި ޕްރީޕެއިޑުގެ އައު ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
 
ދެ ޕްލޭނެއް ދިރާގުން ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައި

ދިރާގުން ސަޅި ޕްރީޕެއިޑުގެ އައު ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ "ސަޅި" ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭންތަކާއެކު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު އިތުރަށް "މަޖާ" ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ދިރާގުން ވަނީ ދެ ޕްލޭނެއް ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ. އެއީ "ސަޅި 180 ޑޭސް" އާއި "ސަޅި 365 ޑޭސް" ޕްލޭނެވެ.

"ސަޅި 180 ޑޭސް" ޕްލޭނުގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 4ޖީބީ ޑެއިލީ ޑޭޓާ ލިބޭނެއެވެ. އެގޮތުން، ޖުމްލަ 720 ޖީބީ 180 ދުވަހަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ޕްލޭން 2،699 ރުފިޔާއަށް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

މި ޕްލޭން ނެގުމަށް S4GB6M ޖަހާފައި 343 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުން އެކްޓިވޭޓްވާނެއެވެ.

"ސަޅި 365 ޑޭސް" ޕްލޭންގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖުމްލަ 365 ޖީބީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ޕްލޭނުގެ އަގަކީ 2999 ރުފިޔާއެވެ.

މި ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ 365 ޖީބީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް 2،999 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެއެވެ. މި އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް S1GB1Y ޖަހާފައި 343 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމަށް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭންތައް ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިފްރެޝްކުރެވޭ ޑެއިލީ ޑޭޓާ އެލަވަންސްގެ އަދަދާއި މުއްދަތު އިހުތިޔާރު ކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެއް ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. އެ ޕްލޭންއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރަކަށް އަންލިމިޓެޑްކޮށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ތަފާތު ގިނަ އައު އޮފާތައް ހެޔޮ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް