ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 08:01
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އުރީދޫގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އުރީދޫގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އުރީދޫ
އުރީދޫ
އުރީދޫ އިން ހިއްސާއަކަށް 3.04 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި
 
ބޯޑުން ހިއްސާގެ ފައިދާ ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް އެ އަދަދު ފާސްކުރާނީ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 3.04 ރުފިޔާ ބަހަން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މި އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ނަމަވެސް މި އަދަދު ފާސް ކުރާނީ މިއަހަރު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިސާ ބަހާނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން އުރީދޫގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހި އަދަދަށްވުރެ 34 ލާރި ބޮޑު އަދަދެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން ހިއްސާއަކަށް ބަހާފައިވަނީ 2.70 ރުފިޔާ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އުރީދޫގެ ބޯޑުން ވަނީ އެކުންފުނީގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް ވެސް ފާސްކޮށްފައެވެ. މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތަފްސީލުތައް މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އެކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި އަހަރު ނިމުމުނުއިރު އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ 500 މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ވެފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 148 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބުނުއިރު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 141 މިލިއަން ރުފިޔާ، ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 127 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި 143 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އުރީދޫގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ އަންނަ މާޗު މަހު ބާއްވަން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ތާވަލު ކޮށްފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް