ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:20
ޕާކިސްތާން
ޕާކިސްތާން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާ
ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެ ޤައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
މި ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 88 އަށް އަރައިފައި

ހޯމަ ދުވަހު ޕާކިސްތާނުގެ ޕެޝާވަރުގައި ހުންނަ މިސްކިތަކަށް ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ ޤައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ބިލާވަލް ބުއްޓޯ ޒަރްދާރީއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ފިނުއްވި މެސެޖުގައި ވިދާޅުވީ އެ ހަމަލާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވި ޚަބަރު އަޑުއެއްސެވީ ހިތާމައާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ރާއްޖޭން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވައި އާއްމުންގެ ތެރޭގައި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ރާއްޖޭން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި ފަރާތްތަކަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ޕެޝާވަރުގެ މިސްކިތަކަށް އަމާޒުކޮށް، މީހަކު ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 88 އަށް އަރައިފައެވެ. ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގާޑު ކުރެވެމުންދާ، ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއްގައި ނަމާދަށް ތިބި ފުލުހުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ހީކުރެވިފައިވަނީ ހަމަލާ އަމާޒުކުރެވުނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިސްޓް ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ކަމަށެވެ.

ޕެޝާވަރުގެ ޕޮލިސް ޗީފް މުހައްމަދު އިޖާޒް ޚާން މީޑިޔާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ހަމަލާ ދިންއިރު އެސަރަހައްދުގައި ތިންސަތޭކައާއި ހަތަރު ސަތޭކައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ޕޮލިސް އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް