ހޮނިހިރު 08 އޯގަސްޓު 2020
11 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ޑޮކްޓަރުގެ ފަރުވާ

އިންޑިއާގައި ޖިންނި މޮޔަވެގެން ކަމަށް ބުނެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އަންހެނަކަށް ޑރ. ދިން "ފަރުވާ" ގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ!

  • ޑޮކްޓަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 23:50 | 6,972

ޖިންނި މޮޔަވެގެން ގެނައި އަންހެން މީހާއަށް ރާޖިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރަކު ފަރުވާ ދެނީ - ޔޫޓިއުބް

އިންޑިއާގެ ރާޖިސްތާނުގައި ޖިންނި މޮޔަވެގެން ކަމަށް ބުނެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ޒުވާން ފުރައިގެ އަންހެނަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރު ދިން "ފަރުވާ" ގެ މައްސަލަ ހޫނު ވެއްޖެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންހެން މީހާއަށް "ފަރުވާ" ދެނިކޮށް ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، ދޭ ފަރުވާ އަކަށް ޑޮކްޓަރު އިޚްތިޔާރު ކުރީ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފާ އަންހެން މީހާ ނަގާ އެނދުމަތީގައި ބޭންދުމަށް ފަހު އަތައް ބާރު ލުމަށްފަހު މޫނުމަތީގެ ދެ ފަރާތުގައި ތެޅުމެވެ. އަންހެން މީހާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފާ ނަގާ ބައިންދާއިރު އޭނާގެ ގައިގައި އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ވަރު ނުހުންނަ ކަން އެނގެއެވެ.

މިއަންހެން މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ މި ދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު، ގޭގައި ކައްކަން ހުއްޓާ ހޭނެތިގެން ވެއްޓިގެން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ބަހްރީ ނަމަކަށް ކިޔާ ޑޮކްޓަރު މި ދިން ފަރުވާގެ ވީޑިއޯ އާއްމު ވުމާއެކު، ހޮސްޕިޓަލުން އޭނާ ވަކިކޮށް މިކަން ތަހުގީގު ކުރަން ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން އެ ދުވަހު އަންހެންމީހާ ދޫކޮށްލި އިރުވެސް އާއިލާއިން މި ދިން "ފަރުވާ" އާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ފިޔަވަޅު އެޅީ މި ހާދިސާގެ ވީޑިއޯ އާއްމު ވުމުން އެތަނުގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެންނެވެ.

ޑޮކްޓަރު ބުނީ އަންހެން މީހާގެ ގައިގައި ޖެހި ހަނދާނެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެކަން ހިނގި ނަމަ ހިނގީ އެ އަންހެން މީހާ އަށް ފަރުވާދޭން ދިޔައިރަށް އޭނާގެ ބޮލަށް ބަރުވެ ބޯ އަނބުރާ ކަހަލަ ގޮތެއް ދިމާވެގެން ވީ ގޮތަކުން ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.