ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 11:42
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
-
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓް ލައްވައިފި
 
ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓް ލައްވާފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ވޯޓް ފޮއްޓަށް

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓް ލައްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓް ލައްވާފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ވޯޓް ފޮއްޓަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވޯޓް ލެއްވުމަށްފަހު، މީޑިއާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ވާހަަކަފުޅު ދައްކަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހަވީރު 5:00އާ ހަމައަށެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ 57،255 މެންބަރުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެއެވެ.

Advertisement

އެމްޑީޕީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް މުޅި ޖުމްލަ 243 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި 49 ވޯޓު ފޮއްޓާއި ހުޅުމާލޭގައި އެއް ފޮށި އަދި ވިލިމާލޭގައި އެއް ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގައި 194 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެކަމަށް އެ ޕާޓީން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނީ; ސީއެޗްއެސްސީއާއި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލާއި، ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މެއިން ކެމްޕަހާއި އިސްކަންދަރު ސްކޫލާއި، ހިރިޔާ ސްކޫލާއި، ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސާއި، އިމާދުއްދީން ސްކޫލާއި، މާފަންނު މަދުރަސާއާއި، އިއްޒުދީން ސްކޫލާއި، ތާޖުއްދީން ސްކޫލާއި، ކަލާފާނު ސްކޫލާއި، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލާއި، މުހްޔިއްދީން ސްކޫލް އަދި ރެހެންދި ސްކޫލުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް