ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 14:25
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް ސޯޝަލް ޕެކާއެކު 23 ރުފިޔާއަށް 23ޖީބީ
 
ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ 23 ރުފިޔާއަށް 23 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭނެ

ދިރާގުގެ ސޯޝަލް ޕެކް އެޑްއޮންއާއެކު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާއެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

މި އޮފާގެ ދަށުން ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ 23 ރުފިޔާއަށް 23 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭނެއެވެ. މިއީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޑޭޓާއެވެ. މި ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ވައިބަރ، ވަޓްސްއެޕް، ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ޓްވިޓަރ، ސްނެޕްޗެޓް އަދި ވީޗެޓް ފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި މި އޮފާގެ ދަށުން އެޑްއޮން އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ދުވަހުގެ ރޭ 23:59 އާ ހަމައަށް ވެލިޑިޓީ ލިބޭނެއެވެ. މި އެޑްއޮން ދިރާގު އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ 343 އަށް ކީވޯޑް '2023' ޖަހާފައި އެސްއެމްއެސް ކޮށްލައިގެންވެސް ނެގޭނެއެވެ.

މި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޑްއޮން ދިރާގުގެ ހުރިހާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ނެގޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުގެ ސްޓޭންޑަޑް ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ތަފާތު ގިނަ ޕްލޭންތަކެއްވަނީ ފަރުމާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ދިރާގު ކޮމްބޯ ޕްލޭނަކީ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑޭޓާ، ވޮއިސް، އަދި އެސްއެމްއެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. އަދި ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިފްރެޝްކުރެވޭ ޑެއިލީ ޑޭޓާ އެލަވަންސްގެ އަދަދާއި ވެލިޑިޓީ އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. މި ޕްލޭނާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރަކަށްވެސް އަންލިމިޓެޑްކޮށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިރާގު މަމެން އަކީ ޒުވާޏުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. މި ޕްލޭންއަކީ ޑޭޓާ، ވޮއިސް، އަދި އެސްއެމްއެސް އެލަވަންސް ބޭނުންގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްލެވޭ ޕްލޭންއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކްރެޑިޓް އެހެން މަމެން ޔޫޒަރުންނަށް ޓްރާންސްފަރވެސް ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ތަފާތު ގިނަ އައު އޮފާރތައް ހެޔޮ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދީ އިތުރު މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް