ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 14:05
ކްރިސް ހިޕްކިންސް
ކްރިސް ހިޕްކިންސް
ބީބީސީ
ނިއުޒިލަންޑްގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު
ނިއުޒިލަންޑްގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަކަށް ކްރިސް ހިޕްކިންސް؟
 
ހަ އަހަރާ ބައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު ޖަސިންޑާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ނިއުޒިލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑަން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާކަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއުލާން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އައު ލީޑަރަކު ހޮވުމަށް ލޭބަރ ޕާޓީގެ އެމްޕީންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓުން ނޮމިނޭޓް ވެފައިވަނީ ކްރިސް ހިޕްކިންސްއެވެ. އަދި މަގާމަށް ހޮވިފައިވަނީވެސް ހަމައެކަނި ހިޕްކިންސްއެވެ. އެހެންކަމުން އާދީއްތަ ދުވަހު ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓަޓިވްސް އިން ރަސްމީކޮން އައްޔަންކޮށްފިނަމަ ކްރިސް ހިޕްކިންސް ވެގެންދާނީ ނިއުޒިލަންޑުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަށެވެ.

އުމުރު ފުޅުން 44 އަހަރުގެ ކްރިސް ހިޕްކިންސް މިހާތަނަށް ހުންނެވީ މިނިސްޓަރ ފޯ ޕޮލިސް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ސަރވިސްގެ މަގާމުގައެވެ.

ކްރިސް ހިޕްކިންސްއަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިއްޖެނަމަ ޖަސިންޑާ އާޑަން ރަސްމީކޮން ގަވަނަރ ޖެނެރަލްއަށް އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވާނެއެވެ. އެއާއެކު އިގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފަރާތްޕުޅުން ގަވަނަރ ޖެނެރަލް ކްރިސް ހިޕްކިންސްއާ މަގާމު ހަވާލު ކުރައްވާނެއެވެ.

ވަރަށް އަސަރާއެކު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖަސިންޑާ އާޑަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެއްވުމަށް މިވަގުތަށް އެންމެ ގާބިލު ފަރާތަކީ އެކަމަނާ ނޫންކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށާއި، މިފަދަ މަގާމަކީ ނުހަނު ޒިންމާތައް ބޮޑު، އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ޒާތުގެ މަގާމެއްކަމަށެވެ. އަދި ޖަސިންޑާ ވިދާޅުވީ، މަގާމު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެއްވުމުގެ ގާބިލުކަން މިވަގުތަށް ނެތްކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސު "ދުއްވާ ވެހިކަލަކަށް" ނިސްބަތް ކުރައްވަމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިވަގުތު "ޓޭންކް"ގައި ފުދޭވަރަށް ތެޔޮ ނެތް ކަމުގައެވެ.

ޖަސިންޑާ އާޑަން ވިދާޅުވީ، މިހާރު އިންތިޒާރުކުރައްވާ އެއްކަމަކީ ބައިވެރިޔާ ކްލާކް ގޭފޯޑްއާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުން ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިކަނބަލުންގެ ސްކޫލް ދައުރު މިއަހަރު ފައްޓަވަންވާއިރަށް ގެކޮޅުގައި މަޑުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޖަސިންޑާ އާޑަންއާއި އޭނާގެ ބައިވެރިޔާ އެކުގައި ހަޔާތްޕުޅު ވޭތިކުރައްވަމުން ގެންދެވިނަމަވެސް އަދި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް