ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:17
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގު ޕްރޮމޯޝަންތައް
ދިރާގުން 500 ރުފިޔާއަށް 70 ޖީބީ ލިބޭ އެޑް-އޮންއެއް
 
މިއީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެޑް-އޮންއެއް
 
މި އެޑް-އޮން ދިރާގުގެ ޕްރިޕެއިޑް ހުރިހާ ޕްލޭނެއް ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ނެގޭނެ

ދިރާގުގެ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 500 ރުފިޔާއަށް 70 ޖީބީ ލިބޭ އެޑް-އޮންއެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެޑް-އޮން އެކެވެ. މި އެޑް-އޮން ދިރާގުގެ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭނެއެވެ. އަދި ކީވޯޑް 'M500' ޖެހުމަށްފަހު 343 އަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްގެންވެސް ނެގޭނެއެވެ.

މި އެޑް-އޮން ދިރާގުގެ ޕްރިޕެއިޑް ހުރިހާ ޕްލޭނެއް ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ނެގޭނެ ކަމަށް ދިރާގު ބުނެއެވެ.

ދިރާގުގެ ސްޓޭންޑަޑް ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަފާތު ގިނަ ޕްލޭންތަކެއް ވަނީ ފަރުމާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދިރާގު ކޮމްބޯ ޕްލޭންތަކަކީ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑޭޓާ، ވޮއިސް އަދި އެސްއެމްއެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްލޭންތަކެކެވެ.

ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިފްރެޝްކުރެވޭ ޑެއިލީ ޑޭޓާ އެލަވަންސްގެ އަދަދާއި ވެލިޑިޓީ އިހުތިޔާރު ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. މި ޕްލޭންއާއިއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރަކަށްވެސް އަންލިމިޓެޑްކޮށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެއެވެ. އަދި ދިރާގު މަމެންއަކީ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. މި ޕްލޭނަކީ ޑޭޓާ، ވޮއިސް، އަދި އެސްއެމްއެސް އެލަވަންސް ބޭނުންގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްލެވޭ ޕްލޭނެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކްރެޑިޓް މަމެން ބޭނުންކުރާ އެހެން ފަރާތަކަށް ޓްރާންސްފާ ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ތަފާތު ގިނަ އާ އޮފާތައް ހެޔޮ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދީ އިތުރު މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް