ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 23:02
ޓޯނިވަލްގެ ޓިކެޓް ލޯންޗު ކުރުން
ޓޯނިވަލްގެ ޓިކެޓް ލޯންޗު ކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓޯނިވަލް
ޓޯނިވަލްގެ ޓިކެޓް ލޯންޗުކޮށްފި
 
ޓޯނިވަލްގެ ޓިކެޓްތައް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ނަހުލާއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

ޓޯނިވަލްގެ ޓިކެޓް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ސޮލައިޓް ރެސްޓޯރެންޓުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޯނިވަލްގެ ޓިކެޓްތައް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ނަހުލާއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ ފެށުން މިކަހަލަ ހަރަކާތަކުން ފެށުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ދިވެހި ފަންނާނުންނާއެކު އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ޓޯނިވަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓޯނިވަލްއަކީ ސެލެބްރިޓީން ބައިވެރިވާ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފަންނާނުންނާއި އިންޑިއާގެ ބޮލީވުޑް ތަރިން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

އެގޮތުން ޖެނުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ފަންނާނުންނާއި އިންޑިއާގެ ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ މެދުގައި ސޮކަރ މެޗެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޖެނުއަރީ 29 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި މިއުޒިކް ޝޯވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ސޮކަރ މެޗާއި މިއުޒިކް ޝޯގެ ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 249 ރުފިޔާއެވެ. އަދި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން ފެޝަން ހައި ރޯޑްގެ ހަރަކާތެއްވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގައި ފަންނާނުން ބުނީ، މިފަދަ ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދިއުމަކީ ފަންނާނުންނަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް