ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 18:31
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
މިހާރު
3 ރަށެއްގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުން
3 ރަށެއްގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ހައުސިންގ ޔުނިޓު އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި ށ. ކޮމަންޑޫ އާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ގައި

ތިން ރަށެއްގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި ށ. ކޮމަންޑޫ އާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި ތިން ރަށުގައި ވެސް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހޯދަނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުންނެވެ.

ފިނޭންސުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އަޅާނެ އެވެ. އަދި ކޮމަންޑޫގައި 30 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އަޅާއިރު ކުޑަހުވަދޫގައި އަޅަނީ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓެވެ. މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ބިޑު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކުރާ 400 ހައުސިން ޔުނިޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ އިރު، ބިޑުތައް ހުޅުވުން 8 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ބޭއްވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮމަންޑޫގެ ހައުސިން ޔުނިޓު އިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 155،000 ރުފިޔާއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑުތައް ހުޅުވަން ނިންމާފައިވަނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫ ހައުސިންގ މަޝްރޫއުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 260،000 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހެއެވެ. ބިޑުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 14 ފެބްރުއަތީ 2023 ގައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް 500 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް