ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 17:33
 ފަތުރުވެރިން، ރާއްޖޭގައި
ފަތުރުވެރިން، ރާއްޖޭގައި
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ފަތުރުވެރިކަން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަސް، އިންޑިއާ ވައްޓާލައި އިޓަލީ ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި
 
ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް 11،112 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައި

އައު އަހަރު ފެށިގެން ދެ ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާއިރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ލިސްޓުގެ އެންމެކުރި އިޓަލީ އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް 11،112 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. މިއީ މިދޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހާ އަޅާ ބަލާއިރު 8.4 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު ރާއްޖެ އައީ 10،250 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު 4،625 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި އިރު ދެވަނަ ދުވަހު 6،487 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ.

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހުގެ ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާުތައް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކޮށްފައިވާއިރު ރާއްޖެއަށް މި ދެ ދުވަހު އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރީ އިޓަލީންނެވެ. އެ ޤައުމުން އެންމެ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2،343 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މާކެޓުގެ ގޮތުގައި އޮތް އިންޑިއާ އޮތީ ތިންވަނައިގައެވެ. އެ ޤައުމުން އައީ އެންމެ 753 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖްެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ އާއި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ދެވަނައިގައި އޮތް ރަޝިއާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނާއި އެމެރިކާ އާއި ކަޒަކިސްތާނާއި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޒަލެންޑާއި ފްރާންސް ހިމެނެއެވެ.

ކޮވިޑ-19ގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން 2020 ވަނަ އަހަރު ދަށްވި ނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރަނގަޅުވަމުން އައިސް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ އެއްކޮށް ރިކަވަރ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން، އަހަރު ނިމުނުއިރު 1.67 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު އަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ލަފާ ކުރި އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވުމެކެވެ.

މިއަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އައު ޓާގެޓެއްގެ ގޮތުގައި 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ލަފާ ކޮށްފައިވަނީ އައު މާކެޓުތަކުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަވެ، ކޮވިޑުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި ޤައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުމުން އެ ޤައުމުން ވެސް ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ބަލާފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ހިއްސާ ކުރައްވައި އިޓަލީ އިން ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލު މާކެޓުގެ ލިސްޓުގެ އެއްވަނަ ހޯދާފައިވާތީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރު "ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މާކެޓަށްވުމަކީ މިހާރު ކޮންމެ ޤައުމަކުން ވެސް ލިބޭ ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް