ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:15
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
އެޑިޝަން.އެމްވީ
ކުވައިތު ފަންޑުން އިމާރާތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލުތައް
ކުވައިތު ފަންޑުގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި
 
7 ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު
 
ބިޑު ހުޅުވުން އޮންނާނީ 19 ޖަނަވަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގައި

ކުވެއިތް ފަންޑް ފޯރ އަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ކޭ.އެފް.އޭ.އީ.ޑީ)ގެ އެހީގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރާ 30 އެނދުގެ 7 ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

7 ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުއެވެ. އޭގެފަހުން އަނެއްކާވެސް 7 ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  -/1500 ރުފިޔާ (ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ނޮން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 28 ޑިސެންބަރު 2022 އިން 17 ޖަނަވަރީ 2023 އަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް - ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ބިޑު ހުޅުވުން އޮންނާނީ 19 ޖަނަވަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގައެވެ.

30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަކީ:

- ހދ.ހަނިމާދޫ

- ށ.މިލަންދޫ

- ނ.ވެލިދޫ

Advertisement

- ކ.ތުލުސްދޫ

- އދ.މާމިގިލީ

- ވ.ފެލިދޫ

- ތ.ވިލުފުށީ

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ 35،000 ޔޫއެެސް ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

30 އެނދުގެ 7 ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު ހަތް ރަށެއްގައި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށްވެސް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް