ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:23
މަގޫދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
މަގޫދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
މަގޫދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު
މަގޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޮޕްޓިމަލް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސްއާ
 
މިއީ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ މަޝްރޫއެއް

ފ. މަގޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޮޕްޓިމަލް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސްއާއެވެ. އެ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 3،881.472.76 (ތިން މިލިޔަން އައްލައްކަ އައްޑިހަ އެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަ ލާރި) އަށެވެ.

މަގޫދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އޮޕްޓިމަލް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް އަށް ދީފައިވަނީ 145 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް