ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:15
އެކްސިޑެންޓުވި ކާރާއި ޕްރަލާދް މޯދީ
އެކްސިޑެންޓުވި ކާރާއި ޕްރަލާދް މޯދީ
ވަޔަން
މޯދީގެ ކޮއްކޯފުޅު އެކްސިޑެންޓުވުން
ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ކޮއްކޯފުޅު އެކްސިޑެންޓުވެ، ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދީފި
 
އެކްސިޑެންޓުގައި ޕްރަލާދް މޯދީގެ ދަރިކަލުންގެ ފައިގެ ކަށިގަނޑުގައި ވަނީ ރެނދުލާފައި

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ކޮއްކޯފުޅު ޕްރަލާދް މޯދީއާއި އޭނާގެ އާއިލާ ދަތުރުކުރެއްވި ކާރެއް، މަގުމަތީގައި ހަދާފައިވާ ޑިވައިޑަރެއްގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެބޭފުޅުންނަށް އަނިޔާތަކެއް ލިބިވަޑައިގެން ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދީފިއެވެ. އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ މައިސޫރާ ކައިރި ހިސާބެއްގައެވެ. އެ އާއިލާގެ އެސްޔޫވީ ކާރުގައި ދަތުރުކުރެއްވީ ބަންދީޕޫރުން މައިސޫރަށެވެ. އެވަގުތު ކާރުގައި ތިއްބެވީ ޕްރަލާދް މޯދީގެ އިތުރުން އޭނާގެ ދަރިކަލަކާއި، އަނބިކަނބަލުން އަދި އެ ދެކަނބަލުންގެ ތުއްޕުޅު ބޭފުޅެކެވެ.

އެކްސިޑެންޓުގައި ޕްރަލާދް މޯދީއަށް މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިވަޑައިނުގެންނެވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ދަރިކަލުންގެ ފައިގެ ކަށިގަނޑުގައި ވަނީ ރެނދުލާފައެވެ. އަދި ކާރުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައެވެ. އެހެން މެމްބަރުންނަށްވެސް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ޕްރަލާމް މޯދީއަކީ އޯލް އިންޑިޔާ ފެއަރ ޕްރައިސް ޝޮޕް ޑީލަރސް ފެޑަރޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސެވެ. އެއީ އިންޑިޔާގައި، އަގުހެޔޮކޮށް މުދާ ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔަފާރިތައް ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޖަމްއިއްޔާއެކެވެ. އޭނާއަކީ ފާޅުގައި ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ސަރުކާރަށާއި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާގެ ފެޑަރޭޝަންގެ ބައިވެރިންނާއެކު މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުވެސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް